Erasmus

[tabs type=”vertical”][tab title=”Σπουδές”]Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές,

 

Με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνούμε μαζί σας με στόχο την  όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωσή σας για τη σωστή προετοιμασία μιας περιόδου σπουδών  στο εξωτερικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κινητικότητας «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΡΑΣΜΟΣ, με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του  Προγράμματος  στο Τμήμα   μας φαίνεται να αυξάνεται η επιθυμία των φοιτητών να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό ενώ και όσοι φοιτητές μας κατα το παρελθόν συμμετείχαν επέστρεψαν ενθουσιασμένοι από την εμπειρία τους στο εξωτερικό.

Από τις κατά συχνά διαστήματα διεξαγόμενες αξιολογήσεις του Προγράμματος ΄Ερασμος διαφαίνεται η μεγάλη αξία του και η ανεκτίμητη προσφορά του στους Ευρωπαίους φοιτητές και διδάσκοντες..

Μερικά από  τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει το Πρόγραμμα EΡΑΣΜΟΣ είναι  η παρακολούθηση μαθημάτων σε ένα άλλο Πανεπιστήμιο της ΕΕ με εξασφάλιση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης λόγω εφαρμογής του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων – ECTS, η δυνατότητα κρίσης και σύγκρισης προγραμμάτων σπουδών άλλων Πανεπιστημίων, η απόκτηση νέων εμπειριών από  ένα πανευρωπαϊκό περιβάλλον,  η βελτίωση και εμπέδωση  γνώσεων  ξένων γλωσσών, η δημιουργία νέων δεσμών φιλίας, η ανταλλαγή απόψεων, η ευκαιρία για καινούργιες προοπτικές, η εξοικείωση με τον πολιτισμό και την κουλτούρα  της χώρας υποδοχής και  η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στα πλαίσια άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Με την διαβεβαίωση ότι σε σας, τους νέους, αυριανούς επιστήμονες Ευρωπαίους πολίτες,  στηρίζονται οι ελπίδες όλων για το μέλλον της Ευρώπης της Συνεργασίας, της Ευρώπης  της  Ειρήνης,  της Ευρώπης  της Γνώσης, της Ευρώπης μας, σας ευχόμαστε ολόψυχα η επιλογή σας να συμμετάσχετε στο Erasmus να επισφραγισθεί με επιτυχή και εποικοδομητικά αποτελέσματα τόσο στην εκπαίδευσή σας όσο και στη μελλοντική επαγγελματική  σας αποκατάσταση.

Εχοντας σαν σύνθημα τη φράση «Με αισιοδοξία ανοίγουμε τα φτερά και ανεβαίνουμε όλο και  πιο ψηλά», ξεκινήστε.

[toggles type=”multiple”][toggle title=”Εξερχόμενοι φοιτητές”]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS STUDIES

Το πρόγραμμα Erasmus Studies υποστηρίζει την κινητικότητα φοιτητών για σπουδές σε συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού (Πανεπιστήμια Υποδοχής). Το πρόγραμμα παρέχει οικονομική ενίσχυση στους φοιτητές -όχι πλήρη κάλυψη- διαφορετική για κάθε χώρα. Η διάρκεια συμμετοχής είναι από ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο έως ένα έτος. Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων σχετικών με το αντικείμενο σπουδών καθώς και η γνωριμία και η κατανόηση των οικονομικών και των πολιτισμικών συνθηκών των άλλων ευρωπαϊκών χωρών

Έχω δικαίωμα συμμετοχής;

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus Studies έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό τμήμα καθώς και όσοι εκπονούν διδακτορική διατριβή.
Οι φοιτητές δικαιούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και από το δεύτερο έτος των σπουδών τους.

Φοιτητές οι οποίοι έχουν μετακινηθεί τα προηγούμενα χρόνια στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS είτε σε προπτυχιακό, είτε σε μεταπτυχιακό/διδακτορικό επίπεδο για σπουδές, δικαιούνται να συμμετάσχουν δεύτερη φορά στο ERASMUS και για σπουδές και για πρακτική άσκηση.


Σε ποιά πανεπιστήμια μπορώ να σπουδάσω;

Λίστα των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων μπορείτε να βρείτε εδώ

Πότε και πού γίνεται η αίτηση;

Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου και στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Erasmus του Τμήματος. Η περίοδος των αιτήσεων ανακοινώνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, οπότε γίνεται και η ενημέρωση των φοιτητών από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Erasmus.

Ποιά δικαιολογητικά χρειάζεται να κατατεθούν;

1.  ΑΙΤΗΣH για υποτροφία κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση.

2.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ αν πρόκειται για προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι υποψήφιοι διδάκτορες προσκομίζουν έγγραφη βεβαίωση του επιβλέποντα καθηγητή τους που πιστοποιεί το θέμα της διατριβής τους.

Οι φοιτητές κάνουν αίτηση για συμμετοχή στο ERASMUS και την υποβάλλουν στο κεντρικό γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου και στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του προγράμματος Erasmus.
Η αίτηση κατατίθεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και συνοδεύεται από αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή και αντίγραφο τίτλου σπουδών που πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης της  ξένης γλώσσας.

3.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  Οι φοιτητές για να πιστοποιούν την καλή γνώση της γλώσσας πρέπει να προσκομίσουν απλά φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων διπλωμάτων.

 Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας της κινητικότητας ορίζεται ως ελάχιστο απαιτούμενο η καλή γνώση της γλώσσας, δηλ. το επίπεδο Β2 ή η πολύ καλή γνώση, επίπεδο C1.

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά για τις 5 ευρύτερα διαδεδομένες γλώσσες τα αντίστοιχα διπλώματα.

Επίπεδο Β2:
 Αγγλικά: First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή άλλο ισότιμο,
Γαλλικά: DELF B2 ή DELF 1er Degre ή Sorbonne B2 ή άλλο ισότιμο, 
Γερμανικά: Goethe-ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDFB) ή Goethe-ZERTIFIKAT Β2 ή άλλο ισότιμο,
Ιταλικά: Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Perugia ή άλλο ισότιμο,
Ισπανικά: Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (Nivel Intermedio) ή Diploma dele Basico de Espanol, ή άλλο ισότιμο.

Επίπεδο C1:
 Αγγλικά: Certificate in Advanced English (CAE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή άλλο ισότιμο,
Γαλλικά: DALF C1 ή DELF 2eme Degre ή άλλο ισότιμο, 
Γερμανικά: Goethe -ZERTIFIKAT C1 ή το παλαιότερο Zentrale Mittelstufenprufung (ZMP) ή άλλο ισότιμο,
Ιταλικά: Diploma di Lingua Italiana του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας  ή Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Perugia ή άλλο ισότιμο,
Ισπανικά: Certificado  Elemental E.O.I (Escuelas Oficiales de Idiomas) ή άλλο ισότιμο.

Και για τις πέντε παραπάνω γλώσσες η καλή γνώση ή η πολύ καλή γνώση αποδεικνύεται επίσης και με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2  ή Γ1 ή του ν.2740/1999.

Κατά συνέπεια, ως ελάχιστο κρίνεται το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2.


Ποιά είναι η διαδικασία της επιλογής;

Τα δικαιολογητικά του ενδιαφερόμενου εξετάζονται από τον ΑκαδημαΪκό Υπεύθυνο Erasmus του Τμήματος ο οποίος είναι αρμόδιος για την έγκριση της μετακίνησης.  Βασικά κριτήρια επιλογής

1. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Στην επιλογή προπτυχιακών φοιτητών υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας του φοιτητή στα μαθήματα στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ως τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus.

Στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμώνται ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθήματων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς και ο βαθμός πτυχίου

Στην επιλογή διδακτορικών φοιτητών συνεκτιμώνται ο βαθμός πτυχίου και του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

2.  ΕΤΟΣ ΦΟΣΗΣ

Για τους προπτυχιακούς φοιτητές: προηγούνται οι τριτοετείς και τεταρτοετείς

Τι πρέπει να κάνω μετά την  έγκριση της μετακίνησης;

Οι φοιτητές υποβάλλουν αιτήσεις στα Πανεπιστήμια Υποδοχής του εξωτερικού και σε συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Erasmus  συμπληρώνουν το ECTS LEARNING AGREEMENT και το στέλνουν στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής και στο Γραφαείο Erasmus του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου .

Στη συνέχεια επικοινωνούν με το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και λαμβάνουν την υπογεγραμμένη Σύμβαση της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα 
καθώς και όλες τις πληροφορίες που αφορούν την ασφάλισή τους στη διάρκεια των σπουδών τους στο εξωτερικό.

Γενικά οι φοιτητες πρέπει να προσκομίσουν:

Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης (ή άλλου τραπεζικού εγγράφου) που να αναφέρεται ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού καθώς και το IBAN.

φωτοτυπία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης, την οποία εκδίδει ο ασφαλιστικός φορέας στον οποίο είναι ασφαλισμένος ο φοιτητής

φωτοτυπία ασφαλιστικών συμβολαίων για δύο επιπλέον ασφαλιστικές καλύψεις, αστικής ευθύνης και προσωπικού ατυχήματος, για την διάρκεια της υποτροφίας και την χώρα του Πανεπιστημίου Υποδοχής.

Πώς θα ασφαλιστώ;

Οι φοιτητές πρέπει να προμηθευτούν την Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης, πριν από την αναχώρησή τους για το εξωτερικό.. Επιπλέον πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο ERASMUS του Πανεπιστημίου.

Ποιό είναι το ποσό της υποτροφίας;

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας εξαρτάται από τη χώρα υποδοχής και διαφοροποιείται κατ’ έτος. Η υποτροφία είναι συμπληρωματική και στοχεύει στο να καλύψει τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν εξ αιτίας της μετακίνησης και όχι όλο το κόστος διαμονής.

Πληροφορίες για το ακριβές ύψος της υποτροφίας δίνονται από το Γραφείο Εrasmus του Πανεπιστημίου και το ύψος της υποτροφίας ανά χώρα γνωστοποιείται στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους.
Επίσης το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου πληρώνει μέρος του κόστους μετάβασης στο εξωτερικό (μέχρι 300 Eυρώ ανά φοιτητή)

Επιπλέον υποτροφίες που πιθανώς λαμβάνουν οι φοιτητές από εθνικές πηγές για σπουδές στην Ελλάδα διατηρούνται σε όλη τη διάρκεια της μετακίνησής τους στο εξωτερικό με την υποτροφία ERASMUS.

Πώς και πότε θα εισπράξω την υποτροφία;

Μετά  την υπογραφή της Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης κατατίθεται στον λογαριασμό που έχει δηλώσει ο φοιτητής περίπου το 80% του συνόλου της υποτροφίας. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου.

Πού θα μείνω στο εξωτερικό;

Η αναζήτηση στέγης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή. 
Το γραφείο ERASMUS του πανεπιστημίου υποδοχής είναι δυνατόν να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές για την ύπαρξη φοιτητικής εστίας, οπότε υποβάλλεται η σχετική αίτηση, ή συμφωνίες με συνεργαζόμενα ξενοδοχεία που παρέχουν στέγη σε φοιτητές ERASMUS. Συνήθως οι σχετικές πληροφορίες είναι αναρτημένες και στα site των πανεπιστημίων.

Μπορώ να ακυρώσω την μετακίνηση;

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο φοιτητής αναγκαστεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ERASMUS τότε οφείλει να το δηλώσει αμέσως στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο. Ταυτόχρονα πρέπει να ενημερώσει και το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Εάν ο φοιτητής έχει ήδη εισπράξει το ποσό της υποτροφίας, οφείλει να επιστρέψει άμεσα τα χρήματα.

Τι πρέπει να κάνω μόλις φτάσω στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής;

Όταν φτάσουν στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής οι φοιτητές  επισκέπτονται το αρμόδιο γραφείο ERASMUS και ακολουθούν τις οδηγίες του για να εγγραφούν για την περίοδο των σπουδών τους εκεί.

Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Τμήματος για τυχόν αλλαγές στο Learning Agreement και να γνωστοποιήσει στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής τη διεύθυνσή του στο εξωτερικό.

Λίγες μέρες πριν το τέλος των σπουδών τους οι φοιτητές συμπληρώνουν τα απαιτούμενα έντυπα για την παραμονή και τις σπουδές στο  Πανεπιστήμιο Υποδοχής  Μετά την επιστροφή καταθέτουν τα έντυπα αυτά στο κεντρικό γραφείο ERASMUS του Πανεπιστημίου  έτσι ολοκληρώνεται η μετακίνησή τους.

Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αναγνωρίζεται;

Όσον αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές οι σπουδές  στο εξωτερικό αναγνωρίζονται πλήρως μέχρι 30 ECTS ανά εξάμηνο σπουδών. Κατά προτίμηση τα μαθήματα Erasmus αναγνωρίζονται ως μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής ή σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ως μαθήματα Υποχρεωτικά της Κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο φοιητής, μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα του μαθήματος και εφ’ όσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του.

Όσον αφορά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες η εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό περιγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος

[/toggle][toggle title=”Συνεργαζόμενα Ιδρύματα”]Κατεβάστε την λίστα των Ιδρυμάτων που συνεργάζεται το Τμήμα μας[/toggle][toggle title=”Αίτηση Συμμετοχής”]Κατεβάστε την αίτηση συμετοχής[/toggle][/toggles]

 

 

Η Ευρώπη σας ανήκει και το αξίζετε
Γιούλη Παπαδιαμαντάκη
Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη
Προγράμματος Εrasmus

[/tab][tab title=”Πρακτική”]
Το πρόγραμμα ERASMUS PLACEMENT υποστηρίζει την κινητικότητα φοιτητών με τοποθέτηση για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς κατάρτισης σε ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus. Το πρόγραμμα παρέχει οικονομική ενίσχυση στους φοιτητές -όχι πλήρη κάλυψη- διαφορετική για κάθε χώρα. Η διάρκεια συμμετοχής είναι από 3 έως  6 μήνες. Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών καθώς και η γνωριμία και η κατανόηση των οικονομικών και των πολιτισμικών συνθηκών των άλλων ευρωπαϊκών χωρώνΈχω δικαίωμα συμμετοχής;Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Erasmus PLACEMENT έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό τμήμα καθώς και όσοι εκπονούν διδακτορική διατριβή.
Οι φοιτητές δικαιούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και από το πρώτο έτος σπουδών
Φοιτητές οι οποίοι έχουν μετακινηθεί τα προηγούμενα χρόνια στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS είτε σε προπτυχιακό, είτε σε μεταπτυχιακό/διδακτορικό επίπεδο για σπουδές, δικαιούνται να συμμετάσχουν δεύτερη φορά στο ERASMUS για πρακτική άσκηση.Πού μπορώ να κάνω πρακτική άσκηση;Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία (AT), Βέλγιο (BE), Βουλγαρία (BG), Γαλλία (FR),  Γερμανία (DE), Δανία (DK),  Εσθονία (EE), Ηνωμένο Βασίλειο (UK), Ιρλανδία (IE), Ισπανία (ES), Ιταλία (IT), Κύπρος (CY), Λετονία (LV), Λιθουανία (LT), Λουξεμβούργο (LU), Μάλτα (MT), Ολλανδία (NL), Ουγγαρία (HU), Πολωνία (PL), Πορτογαλία (PT), Ρουμανία (RO), Σλοβακία (SK), Σλοβενία (SI), Σουηδία (SE), Τσεχία (CZ), Φινλανδία (FI).
Αλλά και στις χώρες του ΕΟΧ: Ισλανδία (IS), Λίχτενσταιν (LI), Νορβηγία (NO), Ελβετία (CH), καθώς και στις υπό ένταξη χώρες Τουρκία (TR), Κροατία (HR).Επιλέξιμοι Φορείς Κατάρτισης θεωρούνται κάθε μορφής επιχειρήσεις δημοσίου ή ιδιωτικού ή κοινωνικού τομέα ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη δραστηριότητα (π.χ. ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, εταιρείες, νοσοκομεία, βιομηχανίες κ.λπ.)Μη επιλέξιμοι Φορείς Κατάρτισης είναι:
-Οι οργανισμοί και οι άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο κατάλογος διατίθεται στο ιστότοπο ec.europa.eu/institutions/index.en.htm),
-Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης)
-Διπλωματικές αντιπροσωπείες της χώρας προέλευσης του φοιτητή π.χ. πρεσβείες, προξενεία.
Άλλες αντιπροσωπείες ή δημόσιοι οργανισμοί (π.χ., μορφωτικά ινστιτούτα, σχολεία) της χώρας προέλευσης του φοιτητή, αποτελούν επιλέξιμους φορείς.

Πώς θα βρω Φορέα Κατάρτισης;

Για την εύρεση Φορέα Κατάρτισης ο ενδιαφερόμενος φοιτητής μπορεί να συμβουλευτεί τους καθηγητές του, το διαδίκτυο ή να αναζητήσει στην ιστοσελίδα του του Πανεπιστημίου τις προσφερόμενες θέσεις που ανακοινώνουν ενδιαφερόμενοι φορείς ή οι εθνικές μονάδες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Επίσης μπορεί μέσω των συνδέσμων των εθνικών μονάδων των άλλων χωρών  να αναζητήσει περισσότερες προσφορές για θέσεις πρακτικής.
Ο φοιτητής στέλνει στους φορείς που επιθυμεί να μετακινηθεί σύντομο βιογραφικό σημείωμα  περιγράφοντας το αντικείμενο/ειδικότητά του και ζητώντας να γίνει δεκτός για πρακτική άσκηση.

Αν ενδιαφέρεται να τοποθετηθεί για πρακτική άσκηση σε πανεπιστήμιο τότε πρέπει να επικοινωνήσει με τον αρμόδιο καθηγητή του τμήματος στο οποίο θέλει να ενταχθεί.

Επισημαίνεται ότι η τοποθέτηση σε πανεπιστήμιο αφορά μόνο την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας με την συμμετοχή σε ένα συγκεκριμένο έργο ή την παροχή βοηθητικής εργασίας  στο πρόγραμμα διδασκαλίας συγκεκριμένου καθηγητή.

Αν υπάρξει θετική ανταπόκριση τότε ο ενδιαφερόμενος φοιτητής στέλνει στον Φορέα Κατάρτισης το έγγραφο “Training Agreement” ώστε να εξασφαλίσει και εγγράφως την αποδοχή του.

Πότε και πού γίνεται η αίτηση;

Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου και στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Erasmus του Τμήματος. Η περίοδος των αιτήσεων ανακοινώνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, οπότε γίνεται και η ενημέρωση των φοιτητών από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Erasmus.

Ποιά δικαιολογητικά χρειάζεται να κατατεθούν;

1. ΑΙΤΗΣH για υποτροφία κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ αν πρόκειται για προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι υποψήφιοι διδάκτορες προσκομίζουν έγγραφη βεβαίωση του επιβλέποντα καθηγητή τους που πιστοποιεί το θέμα της διατριβής τους.

3. TRAINING AGREEMENT συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Φορέα Κατάρτισης και τον υποψήφιο φοιτητή.
4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  Οι φοιτητές για να πιστοποιούν την καλή γνώση της γλώσσας πρέπει να προσκομίσουν τα αντίστοιχα διπλώματα.

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας της κινητικότητας ορίζεται ως ελάχιστο απαιτούμενο η καλή γνώση της γλώσσας, δηλ. το επίπεδο Β2 ή η πολύ καλή γνώση, επίπεδο C1.

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά για τις 5 ευρύτερα διαδεδομένες γλώσσες τα αντίστοιχα διπλώματα.

Επίπεδο Β2:
Αγγλικά: First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή άλλο ισότιμο,
Γαλλικά: DELF B2 ή DELF 1er Degre ή Sorbonne B2 ή άλλο ισότιμο, 
Γερμανικά: Goethe-ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDFB) ή Goethe-ZERTIFIKAT Β2 ή άλλο ισότιμο,
Ιταλικά: Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Perugia ή άλλο ισότιμο,
Ισπανικά: Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (Nivel Intermedio) ή Diploma dele Basico de Espanol, ή άλλο ισότιμο.

Επίπεδο C1:
Αγγλικά: Certificate in Advanced English (CAE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή άλλο ισότιμο,
Γαλλικά: DALF C1 ή DELF 2eme Degre ή άλλο ισότιμο, 
Γερμανικά: Goethe -ZERTIFIKAT C1 ή το παλαιότερο Zentrale Mittelstufenprufung (ZMP) ή άλλο ισότιμο,
Ιταλικά: Diploma di Lingua Italiana του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας  ή Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Perugia ή άλλο ισότιμο,
Ισπανικά: Certificado  Elemental E.O.I (Escuelas Oficiales de Idiomas) ή άλλο ισότιμο.

Και για τις πέντε παραπάνω γλώσσες η καλή γνώση ή η πολύ καλή γνώση αποδεικνύεται επίσης και με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2  ή Γ1 ή του ν.2740/1999.

Κατά συνέπεια, ως ελάχιστο κρίνεται το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2.


Ποιά είναι η διαδικασία της επιλογής;

Τα δικαιολογητικά του ενδιαφερόμενου εξετάζονται από τον ΑκαδημαΪκό Υπεύθυνο Erasmus του Τμήματος ο οποίος είναι αρμόδιος για την έγκριση της μετακίνησης.  Βασικά κριτήρια επιλογής

1. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Στην επιλογή προπτυχιακών φοιτητών υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας του φοιτητή στα μαθήματα στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ως τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus.

Στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμώνται ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθήματων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς και ο βαθμός πτυχίου

Στην επιλογή διδακτορικών φοιτητών συνεκτιμώνται ο βαθμός πτυχίου και του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Τι πρέπει να κάνω μετά την  έγκριση της μετακίνησης;

Ο υποψήφιος για  ERASMUS PLACEMENT μετά την έγκριση της υποτροφίας από πρέπει να προσκομίσει:

Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης (ή άλλου τραπεζικού εγγράφου) που να αναφέρεται ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού καθώς και το IBAN.

φωτοτυπία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης, την οποία εκδίδει ο ασφαλιστικός φορέας στον οποίο είναι ασφαλισμένος ο φοιτητής

φωτοτυπία ασφαλιστικών συμβολαίων για δύο επιπλέον ασφαλιστικές καλύψεις, αστικής ευθύνης και προσωπικού ατυχήματος, για την διάρκεια της υποτροφίας και την χώρα του Φορέα Κατάρτισης.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται με την υπογραφή του εγγράφου “Training Agreement”, καθώς επίσης και με την υπογραφή της Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης, η οποία συνοδεύεται από παράρτημα Δέσμευσης Ποιότητας και Γενικών Όρων.

Εάν ο Φορέας Κατάρτισης είναι πανεπιστήμιο ο υποψήφιος φοιτητής πρέπει, μετά την έγκριση, να επικοινωνήσει με το αντίστοιχο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ή  το Γραφείο ERASMUS προκειμένου να δηλώσει την μετακίνησή του (training agreement) και να συμπληρώσει τις απαιτούμενες αιτήσεις.

Πώς θα ασφαλιστώ;

Οι φοιτητές πρέπει να προμηθευτούν την Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης, πριν από την αναχώρησή τους για το εξωτερικό.. Επιπλέον πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο ERASMUS του Πανεπιστημίου.

Ποιό είναι το ποσό της υποτροφίας;

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας εξαρτάται από τη χώρα υποδοχής και διαφοροποιείται κατ’ έτος. Η υποτροφία είναι συμπληρωματική και στοχεύει στο να καλύψει τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν εξ αιτίας της μετακίνησης και όχι όλο το κόστος διαμονής.

Πληροφορίες για το ακριβές ύψος της υποτροφίας δίνονται από το Γραφείο Εrasmus του Πανεπιστημίου και το ύψος της υποτροφίας ανά χώρα γνωστοποιείται στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους.

Επίσης το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου πληρώνει μέρος του κόστους μετάβασης στο εξωτερικό (μέχρι 300 Eυρώ ανά φοιτητή)

Επιπλέον υποτροφίες που πιθανώς λαμβάνουν οι φοιτητές από εθνικές πηγές για σπουδές στην Ελλάδα διατηρούνται σε όλη τη διάρκεια της μετακίνησής τους στο εξωτερικό με την υποτροφία ERASMUS.

Πώς και πότε θα εισπράξω την υποτροφία;

Μετά  την υπογραφή της Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης κατατίθεται στον λογαριασμό που έχει δηλώσει ο φοιτητής περίπου το 80% του συνόλου της υποτροφίας. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου.

Πού θα μείνω στο εξωτερικό;

Η αναζήτηση στέγης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή. 
Αν η πρακτική άσκηση γίνει σε πανεπιστήμιο πρέπει να επικοινωνήσει με το αρμόδιο γραφείο ERASMUS του πανεπιστημίου υποδοχής για να ενημερωθεί για τις παροχές προς τους φοιτητές ERASMUS.

Μπορώ να ακυρώσω την μετακίνηση;

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο φοιτητής αναγκαστεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ERASMUS PLACEMENT τότε οφείλει να το δηλώσει αμέσως. Ταυτόχρονα πρέπει να ενημερώσει και τον Φορέα Κατάρτισης.
Εάν ο φοιτητής έχει ήδη εισπράξει το ποσό της υποτροφίας, οφείλει να επιστρέψει άμεσα τα χρήματα.

Τι πρέπει να κάνω μόλις ξεκινήσω την πρακτική άσκηση;
Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος αμέσως μετά την εγκατάστασή του στο εξωτερικό να γνωστοποιήσει τη διεύθυνσή του και τις τυχόν αλλαγές στα στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης πρέπει να ενημερώσει το γραφείο ERASMUS για την έναρξη αλλά και για την πορεία της πρακτικής άσκησης.

Μετά την επιστροφή ποιά έντυπα πρέπει να υποβάλω;

Μέσα σε ένα μήνα από την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης πρέπει να υποβληθούν

  • Το έντυπο «ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»
  • Βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης από τον Φορέα Κατάρτισης στην οποία θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης και σύντομος ή εκτενής σχολιασμός των επιδόσεων του φοιτητή.

Η περίοδος της πρακτικής άσκησης αναγνωρίζεται;

Όσον αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό αναγνωρίζεται όπως και η πρακτική άσκηση στην Ελλάδα και αναγνωρίζονται τα αντίστοιχα ECTS.

Όσον αφορά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες η πρακτική άσκηση περιγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος

 [/tab][tab title=”Εντατικό Πρόγραμμα Erasmus”]

To Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής συντονίζει το εντατικό Πρόγραμμα ΕRASMUS “Leadership For Learning in Education”.

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια:

University of Southampton, Southampton Education School

Pamukkale Universiyt, Faculty of Education Kinikli Campus

Czech University of Life Sciences Prague Institute of Education and Communication

Vytautus Magnus University, Department of Education

European University Cyprus, Department of Education Sciences

Dublin City University, School of Education Studies

To πρόγραμμα θα διεξαχθεί την περίοδο 29-6/12-7-2014, στην Κόρινθο

Στόχοι:

1. Εκπαιδευτικοί: Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στο ζήτημα της εκπαιδευτικής ηγεσίας. Σε θεωρητικό επίπεδο το εντατικό πρόγραμμα θα εξοικειώσει τους φοιτητές με τα διαφορετικά μοντέλα εκπαιδευτικής ηγεσίας, με έμφαση στα νέα δεδομένα. Μέσα από μια σειρά σεμιναρίων/διαλέξεων, παρουσιάσεων και συζητήσεων οι φοιτητές

(α) θα αναλύσουν με ποιον τρόπο και σε ποιο βαθμό η πολιτική της ΕΕ επηρεάζει (άμεσα ή έμμεσα) τη διαμόρφωση του πλαισίου εκπαιδευτικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. Θα εντοπίσουν δομικούς παράγοντες που επηρεάζουν τα μοντέλα εκπαιδευτικής ηγεσίας

(β) θα συσχετίσουν τα εθνικά εκπαιδευτικά πλαίσια με μοντέλα εκπαιδευτικής ηγεσίας

(γ) θα συγκρίνουν διαφορετικές μορφές (αρχικής ή/ συνεχιζόμενης) εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και επάγγελματικής ανάπτυξης με στόχο την εκπαιδευτική ηγεσία και θα τις συσχετίσουν με τα διαφορετικά μοντέλα εκπαιδευτικής ηγεσίας, την ιστορία και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην κάθε χώρα, και

(δ) θα φωτίσουν δομικούς παράγοντες που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν την εφαρμογή της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής στις διάφορες χώρες.

2. Κοινωνικοί: Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα (α) βελτίωσης των κοινωνικών δεξιοτήτων των φοιτητών και κατανόησης διαφορετικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών, (β) ανάπτυξης δεσμών μεταξύ των συμμετεχόντων ιδρυμάτων (γ) ανάπτυξης μια διεπιστημονικής προσέγγισης στο πεδίο της οργάνωσης της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής ηγεσίας.

Ομάδα στόχος: Φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Κύριες δραστηριότητες: Οι δραστηριότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν τη διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων, ομαδικές παρουσιάσεις φοιτητών και εργαστήρια (workshops).Όλες οι δραστηριότες ακολουθούνται από συζητήσεις ώστε να διασφαλίζεται η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών. Μια ημερίδα με προσκεκλημένους ομιλητές από ελληνικά πανεπιστήμια θα διοργανωθεί την τελευταία ημέρα του προγράμματος. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του πανεπιστημίου θα χρησιμοποιηθεί για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, την από απόσταση συνεργασία τωνσυμμετεχόντων, την αποτίμηση και διάχυση των αποτελεσμάτων και την εν γένει υποστήριξη του προγράμματος. Θα δημιουργηθεί ιστοσελίδα του προγράμματος στον υπάρχοντα ιστότοπο του πανεπιστήμιου, όπου θα αναρτηθούν όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα και οι διάφορες επαφές και συνεργασίες. Επιπλέον ένας προστατευμένος χώρος εργασίας θα διατεθεί στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα για την ανταλλαγή κειμένων, ιδεών και απόψεων. Τα στατιστκά δεδομένα και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του προγράμματος θα δημοσιευθούν επίσης στην ιστοσελίδα τουπρογράμματος.

Κύρια (μαθησιακά) αποτελέσματα: Στη διάρκεια του προγράμματος οι φοιτητές αντιμετωπίζονται ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί ηγέτες. Στη διάρκεια του προγράμματος θα πρέπει να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφορετικών μοντέλων ηγεσίας. Θα πρέπει να έχουν αποκτήσει την ικανότητα να αναλύουν την πολιτική και την πρακτική στις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες και να τις συσχετίζουν (α) με τον ευρωπαϊκό λόγο και την ευρωπαϊκή πολιτική και (β) το εκπαιδευτικό πλαίσιο και τις συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν στις χώρες αυτές. Στο τέλος του προγράμματος θα πρέπει να είναι ικανοί να συγκρίνουν τα διαφορετικά μοντέλα εκπαιδευτικής ηγεσίας, τα πρόγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στις συμμετέχουσες χώρες, να διακρίνουν «καλές πρακτικές» και να κρίνουν το βαθμό στον οποίο αυτές είναι δυνατόν να μεταφερθούν σε άλλες χώρες.

Η μάθηση σε ένα πολυ-πολιτισμικό περιβάλλον με φοιτητές από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, βελτιώνει τις διαπολιτισμικές δεξιότητες των φοιτητών. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών είναι μια από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός διεθνούς επιστημονικού δικτύου και μιας επιστημονικής κοινότητητας στο χώρο της εκπαιδευτικής ηγεσίας.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα/Παραδοτέα: Να δημιουργηθεί μια επιστημονική κοινότητα στο χώρο της εκπαιδευτικής ηγεσίας. Για το σκοπό αυτό οι συμμετέχοντες θα επικοινωνούν συστηματικά στη διάρκεια της προπαρασκευαστικής φάσης του προγράμματος, θα ανεβάσουν τις παρουσιάσεις τους στον ηλεκτρονικό χώρο εργασίας που θα δημιουργηθεί στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και στο τέλος του προγράμματος θα συστηματοποιήσουν και θα καταθέσουν σε μορφή άρθρου το εκπαιδευτικό υλικό που θα προκύψει από τις εργασίες του εντατικού προγράμματος. Θα ζητηθεί από τα συμμετέχοντα πανεπιστήμια να αναρτήσουν στις ιστοσελίδες τους ένα σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα που θα δημιουργήσει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για την διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Θα γίνει επίσης προσπάθεια να δημοσιευτεί σε ένα συλλογικό τόμο το σύνολο των άρθρων και των παρουσιάσεων που θα προκύψει. Σε κάθε περίπτωση το υλικό που θα προκύψει από το πρόγραμμα θα είναι προσβάσιμο από τον ιστότοπο του Πανεπιστημίου, ενώ θα σταλεί και σχετικό newsletter με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε επιλεγμένους παραλήπτες.

[/tab][/tabs]