Π.Μ.Σ. Σχολικής Ψυχολογίας

Ανακοίνωση

Αναστέλλεται η λειτουργία του κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» των Πανεπιστημίων Πελοποννήσου και Λευκωσίας. Θα επικοινωνήσουμε με όσους έχουν εκδηλώσει ήδη ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.