Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» με τη συμμετοχή των Τμημάτων:

  • ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών
  • ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του
  • Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Διαβάστε περισσότερα…