Δομή του Προγράμματος

Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει 13 διδακτικές εβδομάδες. Κάθε εξάμηνο ο φοιτητής υποχρεούται να συμπληρώσει 30 διδακτικές μονάδες με την ενεργή συμμετοχή του σε όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα και με την επιτυχή εξέτασή του σε όλες τις θεματικές ενότητες (60 Δ.Μ./έτος). Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ισοδυναμεί με άλλες 30 διδακτικές μονάδες. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά τη συμπλήρωση 90 διδακτικών μονάδων.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

  1. Το πρόγραμμα κάθε κατεύθυνσης του χορηγούμενου Μ.Δ.Ε οργανώνεται με τη μορφή μαθημάτων που εντάσσονται σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.
  2. Τα μαθήματα μπορούν να γίνονται στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά.
  3. Η διάρθρωση των μαθημάτων κάθε κατεύθυνσης του χορηγούμενου Μ.Δ.Ε., καθώς επίσης και ο αριθμός των Π.Μ.-ECTS που αντιστοιχούν σε αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.
Προκύρηξη Π.Μ.Σ. 2020-2021 “Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση”
Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική

Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική


Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη

Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη


Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση


Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση, Ιδιότητα του Πολίτη


Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό


Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας