Η ειδίκευση εστιάζει στην προσέγγιση της μετανάστευσης σε συνδυασμό με την παραγωγή και αναπαραγωγή κοινωνικών διακρίσεων και ανισοτήτων στις σύγχρονες κοινωνίες.
Η ιδιότητα του πολίτη αποτελεί, επίσης, έναν βασικό άξονα ανάλυσης τόσο αναφορικά με τη διαχείριση της ετερότητας και της διαφορετικότητας  όσο και σε συνάρτηση με την ίδια τη διαδικασία κρατικής, εθνικής και υπερεθνικής συγκρότησης.


Διάρθρωση Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

ΜαθήματαECTS
Σύνολο εξαμήνου30
1. Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας8
2. Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός6
3. Κοινωνικές Ανισότητες: εργασία, απασχόληση, φύλο4
4. Δίκαιο Ιθαγένειας και Μεταναστευτική Πολιτική4
5. Κοινωνικά Δικαιώματα και Εκπαίδευση4
6. Κοινωνικές Διακρίσεις, Ιδιότητα του Πολίτη και Εκπαίδευση4


2ο Εξάμηνο

ΜαθήματαECTS
Σύνολο εξαμήνου30
1. Πολιτικές για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες5
2. Μετανάστευση στη Νεότερη και Σύγχρονη Εποχή5
3. Νομικό Καθεστώς Μεταναστών και Προσφύγων5
4. Μετανάστευση και Πολιτικές Ένταξης5
6. Μετανάστευση, Ξενοφοβία, Ρατσισμός και Κοινωνία Πολιτών5
7. Κράτος και Πολιτικές για τις Διακρίσεις5


3ο Εξάμηνο

ΜαθήματαECTS
Σύνολο Εξαμήνου30
Διπλωματική Εργασία/Μεταπτυχιακή Διατριβή30