Δίδακτρα

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 2.500€ για το σύνολο του Προγράμματος. Έως το 30% των εισαγομένων απαλλάσσονται πλήρως των τελών φοίτησης με βάση εισοδηματικά κριτήρια.