Διεξαγωγή μαθημάτων – Εξ αποστάσεως μαθήματα

Τα μαθήματα του ΠΜΣ πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί.
Η διάρκεια είναι δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό), το καθένα από τα οποία διαρκεί 15 εβδομάδες (13 εβδομάδες για διδασκαλία και 2 εβδομάδες για εξετάσεις). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές.
Τουλάχιστον το 70% των μαθημάτων του Προγράμματος θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως με τις πλέον σύγχρονές μεθόδους  διδασκαλίας.