Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

 https://studentaccount.uop.gr

Ιστοσελίδα στην οποία κατόπιν της ταυτοποίησης των στοιχείων σας και της ενημέρωσης από τη Γραμματεία του Τμήματος, σας παρέχει οδηγίες για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμό σας καθώς και οδηγίες τεχνικής υποστήριξης για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε στη λειτουργία του ιδρυματικού λογαριασμού σας.

https://uregister.uop.gr

Ιστοσελίδα στην οποία ενεργοποιείτε τον ιδρυματικό λογαριασμό σας, κατόπιν ενημέρωσης από τη Γραμματεία του Τμήματος.

https://mypassword.uop.gr

Ιστοσελίδα στην οποία εισέρχεστε με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας και διαχειρίζεστε το κωδικό του ιδρυματικού λογαριασμού σας. Ορίζετε νέο κωδικό σε περίπτωση απώλειας.

http://mail.go.uop.gr

Ιστοσελίδα που εισέρχεστε με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας και σας παρέχει ακαδημαϊκό mail και τα ψηφιακά εργαλεία σε Google Workspace’s της Google.

https://delos365.grnet.gr

Ιστοσελίδα που εισέρχεστε με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό και σας προσφέρει τις ψηφιακές υπηρεσίες του office365. Το Πανεπιστήμιο έχει προμηθευτεί ετήσιες άδειες Office365, μπορείτε να εγκαταστήσετε τις εφαρμογές του Office σε μέχρι 5 υπολογιστές, 5 tablet και κινητά (περισσότερα https://di.uop.gr/images/odigies-office-365.pdf ).

https://e-secretary.uop.gr

Ιστοσελίδα Ηλεκτρονικής Γραμματείας στην οποία εισέρχεστε με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας, δηλώνετε ανά εξάμηνο τα μαθήματα που θα παρακολουθήσετε, ενημερώνεστε για βαθμολογίες μαθημάτων και αιτείστε την χορήγηση βεβαιώσεων από το Τμήμα.

https://eclass.uop.gr

Ιστοσελίδα στην οποία εισέρχεστε με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας και παρακολουθείτε τα μαθήματα του εξαμήνου που έχετε δηλώσει. Περιέχει ανακοινώσεις διδασκόντων, εκπαιδευτικό υλικό μαθημάτων, κ.λπ.