Σύντομη περιγραφή

Προσφέρουμε ένα αναγνωρισμένο και σύγχρονο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κοινωνικής Πολιτικής με εξειδικευμένους καθηγητές και διεθνείς συνεργασίες. Αναπτύσσουμε διεπιστημονικές σπουδές σε ένα πολύ φιλικό και οργανωμένο ακαδημαϊκό περιβάλλον.  Έχουμε πολυετή εμπειρία, εκατοντάδες αποφοίτους, ορατότητα στον ακαδημαϊκό χώρο και διεισδυτικότητα στην αγορά εργασίας. Πάνω από όλα, σεβόμαστε τις προσδοκίες των φοιτητών μας και ανταποδίδουμε την επένδυση που κάνουν στο πρόγραμμα μας.

‘Κοινωνική Πολιτική’ στο πρόγραμμα μας σημαίνει ανάπτυξη, σχεδιασμό, ανάλυση και αξιολόγηση δημόσιων κυρίως πολιτικών με μέσο την κοινωνική αναδιανομή και σκοπό την κοινωνική δικαιοσύνη. Οι τρεις ειδικεύσεις μας καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα ζητημάτων που περιλαμβάνουν τη μετανάστευση, την ιδιότητα του πολίτη και τις κοινωνικές διακρίσεις, τα οικονομικά, τη διοίκηση και την αξιολόγηση των υπηρεσιών και των πολιτικών υγείας, τις σύγχρονες μεταρρυθμίσεις των συστημάτων κοινωνικής πολιτικής και τον εξευρωπαϊσμό των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Το πρόγραμμα εμβαθύνει και αναλύει διεπιστημονικά την ανταπόκριση των οργανωμένων κοινωνιών στις μεγάλες προκλήσεις του 21ου αιώνα που συνδέονται με παγκόσμια ζητήματα, από τη φτώχεια και τις ανισότητες έως τις νέες μορφές εργασίας και την κλιματική αλλαγή.