Ωρολόγια προγράμματα

Εαρινό εξάμηνο – Διδασκαλία


Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικά Δικαιώματα
Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας
Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη

Εαρινό εξάμηνο – Εξεταστική


Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικά Δικαιώματα


Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας

Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη

Εξεταστική Σεπτεμβρίου