Ωρολόγια προγράμματα

Εαρινό Εξάμηνο – Διδασκαλία

Eυρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικά Δικαιώματα

Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη
Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτικές Υγείας

Χειμερινό Εξάμηνο – Διδασκαλία

Eυρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικά Δικαιώματα
Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη
Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτικές Υγείας

Χειμερινό Εξάμηνο – Εξεταστική

Eυρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικά Δικαιώματα
Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη
Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτικές Υγείας