(04-07-2018) Ημερίδα: Δυναμικές μορφές εκπαίδευσης πέρα από την τυπική εκπαίδευση στην Κορινθία. Απόπειρα αλληλογνωριμίας, ανατροφοδότησης, ενίσχυσης και δικτύωσης PDF Εκτύπωση

 Πατήστε στην εικόνα για να δείτε λεπτομέρειες καθώς και το πρόγραμμα της ημερίδας