(26-09-2018) ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ στην ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ FREINET-ΦΡΕΝΕ 12,13 Οκτωβρίου 2018 PDF Εκτύπωση

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ στην ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ FREINET-ΦΡΕΝΕ

Iνστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2018-2019

Εργασίες 1ου Διημέρου--12, 13 Οκτωβρίου 2018