Κανονισμός Σπουδών PDF Εκτύπωση

1. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου είναι οι εξής:

 • Συγκέντρωση 104 ECTS (στο τρέχον πρόγραμμα σπουδών αντιστοιχούν σε 22 μαθήματα) από τα βασικά υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών.
 • Συγκέντρωση 68 ECTS (στο τρέχον πρόγραμμα σπουδών σντιστοιχούν σε 13 μαθήματα) από τα υποχρεωτικά κατ΄επιλoγήν μαθημάτων.
 • Συγκέντρωση 30 ECTS από κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, επιλεγόμενα μεταξύ των προσφερομένων μαθημάτων ελεύθερης επιλογής ή και μεταξύ των υποχρεωτικών κατ΄επιλογήν μαθημάτων, εκτός αυτής που έχει ήδη επιλέξει ο φοιτητής ως υποχρεωτική.
 • Συγκέντρωση 15 ECTS από μία Πρακτική Άσκηση (ή εναλλακτικά σε ειδικές περιπτώσεις ένα Σχέδιο Έρευνας).
 • Συγκέντρωση 15 ECTS από μία Διπλωματική Εργασία ή επιπλέον μαθήματα, επιλεγόμενα μεταξύ των προσφερόμενων μαθημάτων ελεύθερης επιλογής ή και μεταξύ των υποχρεωτικών κατ΄επιλογήν μαθημάτων, εκτός αυτής που έχει ήδη επιλέξει ο φοιτητής ως υποχρεωτική.

Συγκέντρωση 8 ECTS από την επιτυχία στα τέσσερα μαθήματα της Αγγλικής Γλώσσας.

2. Η συνδρομή του συνόλου των ανωτέρω προϋποθέσεων αντιστοιχεί στη συγκέντρωση συνολικά 240 ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (ECTS), πράγμα το οποίο αποτελεί επίσης προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου. Για τον υπολογισμό όμως του βαθμού πτυχίου λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ελληνικές διδακτικές μονάδες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 3374/2005.

3. Στην αρχή κάθε εξαμήνου, δηλαδή δύο φορές τον χρόνο, αμέσως μετά την έναρξη των μαθημάτων, γίνονται από όλους ανεξαιρέτως τους φοιτητές οι δηλώσεις των μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν στο συγκεκριμένο εξάμηνο. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση μόνο των μαθημάτων που έχουν συμπεριλάβει στη δήλωσή τους. Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται ηλεκτρονικά σττο πληροφοριακό σύστημα της Γραμματείας. Για την καλύτερη καθοδήγησή τους στις επιλογές των μαθημάτων, οι φοιτητές οφείλουν να συμβουλεύονται τον Σύμβουλο Καθηγητή τους.

Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης εμπρόθεσμα, οι φοιτητές μπορούν να συμπληρώσουν έντυπη δήλωση στη Γραμματεία, με τον όρο ότι τα μαθήματα αυτά θα τα εξεταστούν στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Εάν ο φοιτητής θέλει να βελτιώσει τη βαθμολογία που έχει λάβει σε κάποιο μάθημα, καταθέτει στη Γραμματεία αίτηση βελτίωσης βαθμολογίας, αποποιούμενος την προηγούμενη βαθμολογία, ταυτόχρονα με τις δηλώσεις μαθημάτων, αρκεί να μην ξεπερνά τον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων που ορίζεται από τον Κανονισμό Σπουδών για κάθε εξάμηνο.

4. Στην αρχή του 5ου εξαμήνου, ταυτόχρονα με τις δηλώσεις μαθημάτων, ο φοιτητής δηλώνει και την Κατεύθυνση που θα παρακολουθήσει.

5. Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων που θα δηλώσει ένας φοιτητής στην αρχή ενός εξαμήνου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 ECTS.

6. Σύμφωνα με το εδ. α, της παρ. 11 του άρθρου 33 του Ν. 4009/2011 η περίοδος κανονικής φοίτησης ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα του Τμήματος, προσαυξημένο κατά τέσσερα (4) εξάμηνα. Πέραν αυτών, οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν σε εξάμηνα, μόνον εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους στην Κοσμητεία της Σχολής. Σε αυτή την περίπτωση, η περίοδος κανονικής φοίτησης ισούται με τον διπλάσιο χρόνο του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα του Τμήματος.

7. Η παρακολούθηση των φροντιστηρίων και των εργαστηρίων ενός μαθήματος είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές, εκτός εάν οριστεί διαφορετικά από τον αντίστοιχο διδάσκοντα. Οι λεπτομέρειες καθορίζονται κατά περίπτωση από τους αντίστοιχους διδάσκοντες.

8. Ένα μάθημα επιλογής δεν διδάσκεται εάν επιλεγεί από λιγότερους των δέκα (10) φοιτητών. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τα υποχρεωτικά κατ΄επιλογήν μαθήματα.

9. Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα δίνεται σε ακέραιους αριθμούς από το 0 έως και το 10 χωρίς την προσθήκη δεκαδικών. Επιτυχής θεωρείται η βαθμολογία εφόσον είναι ίση προς 5 ή μεγαλύτερη.

10. Σχέδια Έρευνας – Πρακτικές Ασκήσεις

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα «Σχέδια Έρευνας – Πρακτικές Ασκήσεις» (ΣΕΠΑ) είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν είτε ένα Σχέδιο Έρευνας είτε να κάνουν Πρακτική Άσκηση σε κάποιον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Πρακτική Άσκηση: Στο πλαίσιο της ΠΑ οι φοιτητές που βρίσκονται στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο των σπουδών τους καλούνται να εργαστούν σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για τρεις μήνες. Η διαχείριση της ΠΑ γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ του Υπουργείου Παιδείας και του πληροφοριακού συστήματος της ΠΑ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 • Οι φορείς που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν φοιτητές αναρτούν στο ΑΤΛΑΣ τη θέση που προσφέρουν.
 • Στη συνέχεια, οι φοιτητές μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Ιδρύματος εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας και καταθέσουν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν.
 • Κριτήριο επιλογής ενός φοιτητή αποτελεί ο αριθμός υποχρεωτικών μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς και η επίδοσή του. Προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΠΑ αποτελεί η επιτυχής εξέταση στο 50% τουλάχιστον των υποχρεωτικών μαθημάτων. Εάν οι θέσεις της ΠΑ δεν καλύπτουν όλους τους φοιτητές του Τμήματος και σε περίπτωση ισοβαθμίας, επιλέγεται ο φοιτητής με τον μεγαλύτερο μέσο όρο επίδοσης στα μαθήματα της Κατεύθυνσης, που έχει επιλέξει (στο 50 % των μαθημάτων Κατεύθυνσης). Για την τοποθέτηση του φοιτητή σε κατάλληλο φορέα, συνεκτιμάται το βιογραφικό του σημείωμα, η δήλωσή του και το ενδιαφέρον του φοιτητή για το συγκεκριμένο φορέα, καθώς και η επίδοσή του σε μαθήματα που φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο του φορέα.
 • Μοριοδότηση

50% η επίδοση στα υποχρεωτικά μαθήματα

20% η συνάφεια του αντικειμένου του φορέα με τα μαθήματα Κατεύθυνσης/ελεύθερης επιλογής του φοιτητή

15% το βιογραφικό σημείωμα και δήλωση ενδιαφέροντος

15% συνέντευξη

 • Η επιλογή των φορέων γίνεται από τους ίδιους τους φοιτητές και εγκρίνεται από την 3μελή Επιτροπή ΠΑ μετά από μελέτη του φακέλου του φοιτητή και συνέντευξη μαζί του. Η Επιτροπή ΠΑ, σε συνεργασία με τον σύμβουλο καθηγητή του φοιτητή, ορίζει τον επιβλέποντα καθηγητή του φοιτητή.
 • Ο φορέας μπορεί να καλέσει τον φοιτητή σε συνέντευξη και να θέσει κριτήρια επιλογής του φοιτητή που θα απασχολήσει. Τέλος, οι φορείς επιλέγουν μεταξύ των αιτούντων αυτούς που θα απασχολήσουν.

Ο τρόπος λειτουργίας της Πρακτικής Άσκησης ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης (https://dsep.uop.gr), ενώ η διαχείριση της Πρακτικής Άσκησης γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα https://praktiki.uop.gr/.

Σχέδια Έρευνας: Προτείνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου από τα μέλη ΔΕΠ και εγκρίνονται από τη Συνέλευση. Οι φοιτητές εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για επιλογή Σχεδίου Έρευνας μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη Συνέλευση. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενός ΣΕ το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ υποβάλλει στη Γραμματεία το σχετικό βαθμολόγιο μαζί με την τελική εργασία της ομάδας των φοιτητών (ή τις τελικές ατομικές εργασίες κάθε φοιτητή), προκειμένου να κατατεθούν τελικώς οι εργασίες στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος.

Η πραγματοποίηση Σχεδίων Έρευνας προτείνεται σε φοιτητές που για αντικειμενικούς λόγους δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση (εργαζόμενοι φοιτητές κ.α.)

Όταν ολοκληρωθεί η ΠΑ, οι φοιτητές αξιολογούνται από τους φορείς απασχόλησης και βαθμολογούνται από τον επιβλέποντα καθηγητή.

11. Διπλωματικές Εργασίες

α) Οι Διπλωματικές Εργασίες είναι προαιρετικές για τους φοιτητές, διαρκούν ένα εξάμηνο σπουδών και πραγματοποιούνται στο 8ο εξάμηνο.

β) Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους οι φοιτητές που επιθυμούν και που δικαιούνται να εκπονήσουν Διπλωματική Εργασία υποβάλλουν σχετική δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη Συνέλευση. Κάθε φοιτητής δηλώνει με σειρά προτίμησης δύο (2) αντικείμενα Διπλωματικών Εργασιών.

γ) Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος προτείνουν ερευνητικές περιοχές, στις οποίες θα κινηθούν οι διπλωματικές εργασίες που προτίθενται να επιβλέψουν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι οποίες και εγκρίνονται από τη Συνέλευση. Στη συνέχεια, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με το μέλος ΔΕΠ και από κοινού διατυπώνουν το θέμα της διπλωματικής εργασίας, που πρόκειται να αναλάβει ο φοιτητής.

δ) Για την ολοκλήρωση μίας Διπλωματικής Εργασίας το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ υποβάλλει στη Γραμματεία το σχετικό βαθμολόγιο μαζί με την τελική εργασία του φοιτητή, προκειμένου να κατατεθούν τελικώς οι εργασίες στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος. Η καταχώριση της βαθμολογίας δεν είναι δυνατή χωρίς την υποβολή της αντίστοιχης τελικής εργασίας.

ε) Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

(α) ισχύουν τα ακόλουθα προαπαιτούμενα για την ανάθεση πτυχιακών εργασιών.


(i) Μέσος όρος αναλυτικής βαθμολογίας 6,5 και άνω
(ii) Επιτυχής ολοκλήρωση του 70% του συνόλου των μαθημάτων
(iii) Επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων κορμού: Ποσοτική μεθοδολογία, Ποιοτική Μεθοδολογία και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών.


(β) επιδιώκεται η διασύνδεση της πτυχιακής εργασίας με την πρακτική άσκηση κατά το τελευταίο εξάμηνο φοίτησης, έτσι ώστε οι φοιτητές να έχουν την ευκαιρία της σύνδεσης θεωρίας και πράξης.

12. Εξετάσεις

Οι εξετάσεις διενεργούνται στο τέλος κάθε εξαμήνου (Ιανουάριο - Φεβρουάριο και Iούνιο), καθώς και τον Σεπτέμβριο, οπότε διεξάγονται οι επαναληπτικές εξετάσεις του προηγούμενου έτους. Κατά τις εξεταστικές περιόδους στο τέλος του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, εξετάζονται τα μαθήματα που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων εξαμήνων.

Κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, εξετάζονται όλα τα μαθήματα, ανεξάρτητα από το εξάμηνο στο οποίο έχουν διδαχθεί.

Σε περίπτωση αποτυχίας ή μη συμμετοχής στις εξεταστικές περιόδους του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου και του Ιουνίου, οι φοιτητές μπορούν να εξετασθούν πάλι το Σεπτέμβριο. Εάν αποτύχουν και τότε, υποχρεούνται να επαναλάβουν το μάθημα την επόμενη φορά που θα διδαχθεί. Όσοι απέτυχαν στις εξετάσεις των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής, έχουν το δικαίωμα ή να επαναλάβουν το μάθημα ή να το αντικαταστήσουν με άλλο μάθημα επιλογής που προσφέρεται στο ίδιο εξάμηνο.

Επίσης, πραγματοποιούνται εμβόλιμες εξεταστικές για τους επί πτυχίω φοιτητές (όσοι έχουν ολοκληρώσει την ελάχιστη προβλεπόμενη φοίτηση) στο τέλος του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου.

13. Υπολογισμός Βαθμού Πτυχίου

α) Ο βαθμός του πτυχίου υπολογίζεται με πρόσθεση όλων των γινομένων που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού κάθε μαθήματος και κάθε άλλης βαθμολογούμενης εκπαιδευτικής δραστηριότητας (Σχεδίων Έρευνας – Πρακτικών Ασκήσεων, Διπλωματικής Εργασίας και Ξένης Γλώσσας) επί ένα συντελεστή βαρύτητας, ο οποίος ορίζεται με βάση τον αριθμό των ελληνικών διδακτικών μονάδων που αντιστοιχούν στο καθένα από αυτά και διαίρεση εν συνεχεία του αθροίσματος των γινομένων αυτών δια του αθροίσματος των συντελεστών βαρύτητας που αντιστοιχούν στο σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.

β) Οι συντελεστές βαρύτητας κυμαίνονται από 1,0 έως 2,0 και καθορίζονται, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Β3/2166/1987 (ΦΕΚ 308Β΄) υπουργική απόφαση, ως εξής:

 • Μαθήματα και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες με 1 ή 2 ελληνικές διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,0.
 • Μαθήματα και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες με 3 ή 4 ελληνικές διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,5.
 • Μαθήματα και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες με περισσότερες από 4 ελληνικές διδακτικές μονάδες, καθώς επίσης και η Διπλωματική Εργασία ανεξαρτήτως αριθμού ελληνικών διδακτικών μονάδων, έχουν συντελεστή βαρύτητας 2,0.

γ) Με βάση το προηγούμενο εδάφιο β΄, όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,5, εκτός από τα μαθήματα εμβάθυνσης και τη Διπλωματική Εργασία που έχει συντελεστή βαρύτητας 2,0. Επίσης, ο τελικός ενιαίος βαθμός για την πιστοποίηση της γνώσης ξένης γλώσσας έχει ομοίως συντελεστή βαρύτητας 1,5.

δ) Για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία στον ελάχιστο αριθμό μαθημάτων και λοιπών βαθμολογούμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Εάν ο φοιτητής έχει επιτύχει σε μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων επιλογής, για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου αφαιρούνται τα επιπλέον μαθήματα επιλογής με τη χαμηλότερη βαθμολογία.

ε) Ο βαθμός πτυχίου δίνεται με ακρίβεια δεκάτου και κυμαίνεται από 5,0 μέχρι και 10,0. Το πτυχίο αναγράφει τους εξής χαρακτηρισμούς ανάλογα με το βαθμό:

 • Από 5,0 έως και 6,4: Καλώς
 • Από 6,5 έως και 8,4: Λίαν καλώς
 • Από 8,5 έως και 10,0: Άριστα

 


Κανονισμός Σπουδών (Κατεβάστε το πλήρες κείμενο σε μορφή .pdf)