Διαλέξεις Υποψηφίων Διδακτόρων PDF Εκτύπωση

Την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 στο πλαίσιο του μαθήματος "Οικονομικά της Κοινωνικής Πολιτικής" (15.00-17.16 Αίθουσα 1) η υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος κ. Δήμητρα Λατσού θα πραγματοποιήσει διάλεξη με θέμα "Ανεργία: οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο".

Η διάλεξη είναι ανοικτή στο κοινό.


Τρίτη 2 Απριλίου 2019 στο πλαίσιο του μαθήματος "Βασικές Αρχές Management (15.00-17.15 αίθουσα 3) η διδάκτορας του Τμήματος κ. Στέλλα Μηλιώνη, θα πραγματοποιήσει διάλεξη με θέμα "Σύγχρονα Θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης".

Η διάλεξη είναι ανοικτή στο κοινό.


Την Τρίτη 19.3.19 η Υποψήφια Διδάκτορας κ. Σταυρούλα Κοφινά θα πραγματοποιήσει διάλεξη με θέμα "Βασικά ζητήματα στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας: παρουσίαση παραδείγματος έρευνας για την παιδική φτώχεια".

Η διάλεξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 στο Αμφιθέατρο, στο πλαίσιο μαθήματος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη¨ αλλά είναι ανοικτή στο κοινό.


Την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 στις 18.00 θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής οι εξής διαλέξεις Υ/Δ του Τμήματος

  • Ζωή Σιούλη, Η Ασφαλιστική Μεταμόρφωση των Επικουρικών Συντάξεων: Ανταποδοτικότητα εναντίον Αναδιανομής και Αλληλεγγύης
  • Έλενα Βακουφτσή, Μορφές συλλογικότητας στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου: Οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας κατά την ενσωμάτωσή τους στην Πελοπόννησο

Στις διαλέξεις καλούνται όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (πρωτίστως Υποψήφιοι Διδάκτορες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Προπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν Διπλωματικές Εργασίες).