Παρελθούσες δράσεις PDF Εκτύπωση

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει πραγματοποιήσει κατά το παρελθόν αρκετές δράσεις επιμόρφωσης σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα με τη μορφή Θερινών Σχολείων ή Προγραμμάτων Επιμόρφωσης.

Πλέον, όλες οι δράσεις επιμόρφωσης του Τμήματος οργανώνονται και υλοποιούνται μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.