Ιστορικό Τμήματος

Ιστορικό Τμήματος

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ιδρύθηκε με το Π.Δ. 118/2003 (ΦΕΚ 102/Α/5.5.2003) και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2003-04. Ανήκει στη Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με έδρα την Κόρινθο. Κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 είχε 634 εγγεγραμμένους προπτυχιακούς φοιτητές, 82 υποψήφιους διδάκτορες, 20 μέλη ΔΕΠ, 2 μέλη ΕΕΠ, 2 μέλη ΕΔΙΠ, 3 διοικητικούς υπαλλήλους (2 στη Γραμματεία και 1 στη Βιβλιοθήκη) και 1 Βιβλιοθηκονόμο.

Κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, στο Τμήμα λειτουργούσε ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με πέντε κατευθύνσεις (Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση, Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη, Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας) και 250 μεταπτυχιακούς φοιτητές και συμμετείχε στο διιδρυματικό - διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» σε συνεργασία με τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων Πατρών και Αιγαίου και στο κοινό, διακρατικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας