(29-03-2019) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ PDF Print
There are no translations available.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υποβάλλεται σε διαδικασία πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

Στις 26 και 27 Μαρτίου 2019, η Επιτροπή Πιστοποίησης (η οποία αποτελείται από καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού) φιλοξενήθηκε στο Τμήμα και είχε συναντήσεις με τα αρμόδια όργανα εντεταλμένα για τη διασφάλιση ποιότητας και με το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος (μέλη ΔΕΠ, λοιπό διδακτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών και των αποφοίτων του Τμήματος).

Συναντήθηκε επίσης με κοινωνικούς εταίρους με τους οποίους συνεργάζεται το Τμήμα (εκπροσώπους εργοδοτών, επιστημονικούς φορείς, ανεξάρτητες αρχές, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών, ΜΚΟ κ.α.).