(30-10-2019) 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση» PDF Εκτύπωση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Σας ενημερώνουμε ότι το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση» θα διεξαχθεί στην Κόρινθο στις 13 & 14 Δεκεμβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή και την υποβολή εργασιών υπάρχουν στον δικτυακό τόπο του Συνεδρίου http://eprl.korinthos.uop.gr/eloer2019