Πρόγραμμα παιδαγωγικής & διδακτικής επάρκειας PDF Εκτύπωση

Παρουσίαση του προγράμματος παιδαγωγικής & διδακτικής επάρκειας

Κανονισμός του προγράμματος παιδαγωγικής & διδακτικής επάρκειας (Αναμόρφωση 20/12/2021)


Ακαδημαϊκό έτος 2022-23

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2022-23 (09-07-2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2022-23 (25-07-2022)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2022-2023 (χειμ)