(10-09-2020) Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Διδακτικής Επάρκειας 2020-21 //ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ// PDF Print
There are no translations available.

Τα αποτελέσματα των επιτυχόντων πτυχιούχων Α.Ε.Ι. για το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020 -2021 διαμορφώνονται ως εξής:


ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ