(14-10-2021) ΕΠΕΙΓΟΝ ακύρωση μαθήματος κ. Γαζή - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ. PDF Print
There are no translations available.

Το σημερινό μάθημα της κ. Γαζή ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ δεν θα πραγταοποιηθεί λόγω έκτακτου κωλύματος της διδάσκουσας.

Η αναπλήρωσή του θα προγραμματιστεί στη συνέχεια.

Από τη Γραμματεία