(07-01-2022) Υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022, των ειδικών κατηγοριών, μετεγγραφών, νέων υποψήφιων διδακτόρων και υποβολή εκκρεμών δικαιολογητικών παλαιών αιτήσεων για όλα τα έτη σπουδών. PDF Print
There are no translations available.

Υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτισηΑκαδημαϊκού Έτους 2021-2022, των ειδικών κατηγοριών,  μετεγγραφών, νέων υποψήφιων διδακτόρων και υποβολή εκκρεμών δικαιολογητικών παλαιών αιτήσεων για όλα τα έτη σπουδών.