(06-05-2009) Κατατακτήριες εξετάσεις 2009-2010 PDF Print
There are no translations available.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ       
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ       
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής       
Διεύθυνση:    Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη
20100 Κόρινθος    Κόρινθος, 30 Απριλίου 2009
Τηλέφωνο:    27410 74991-3   
Fax:    27410 74990   
E-mail:    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε    
Web page:    www.uop.gr

       
ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ 2009-2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με απόφαση της υπ' αριθμόν 45/12-3-2009 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, η εισαγωγή τόσο των πτυχιούχων Πανεπιστημίων (και ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών) όσο και των πτυχιούχων ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 θα πραγματοποιηθεί βάσει της επίδοσής τους σε κατατακτήριες εξετάσεις - διαγωνισμό στα μαθήματα:
α) Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική,
β) Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική και
γ) Εισαγωγή στο Δίκαιο,
σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα αναφέρονται στο άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης Β3/121871/3.11.05 (ΦΕΚ 1517Β΄).
Η εξεταστέα ύλη των ανωτέρω μαθημάτων, καθώς και τα διδακτικά βοηθήματα, από τα οποία μπορούν να μελετήσουν και να προετοιμαστούν οι ενδιαφερόμενοι, παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα 1.
Η κατάταξη τόσο των πτυχιούχων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ όσο και των πτυχιούχων ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών θα γίνει στο 3ο εξάμηνο σπουδών. Για όλες τις κατηγορίες ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 2 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης καθώς και στην συμπληρωματική της νέα Β3/63260/15.6.2007 (ΦΕΚ 1069 Β) περί απαλλαγής των κατατασσόμενων από μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.
Όσον αφορά στη συνάφεια του Τμήματος με ανώτερες σχολές υπερδιετούς κύκλου σπουδών η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να εμμείνει στην παλιότερη απόφασή της ότι καμία από τις σχολές αυτές δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εμφανίζει συνάφεια με το Τμήμα μας. Κατά συνέπεια, αποκλείεται η κατάταξη πτυχιούχων των ανώτερων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2009.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά .
Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου (διατίθεται ηλεκτρονικά).
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών.
Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Κόρινθος, 30 Απριλίου 2009

Από τη  Γραμματεία 

 

Εξεταστέα μαθήματα - διδακτέα ύλη

Η κοινωνική διάσταση της διαδικασίας της Μπολώνιας και η πορεία από την Μπολώνια στην Πράγα και από την Πράγα στο Βερολίνο

Η διακήρυξη της Μπολώνιας και η πορεία από την Μπολώνια στην Πράγα

Το κοινό ανακοινωθέν