(19-06-2009) Πρόγραμμα ΜΣ Τμήμ. Κοινωνικών Επιστημών PDF Print
There are no translations available.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ  2009-10

Κόρινθος, 16 Ιουνίου 2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 διαγωνισμό εισαγωγής και φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος. Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με πέντε (5) κατευθύνσεις. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-10  θα λειτουργήσουν οι εξής τρεις (3) κατευθύνσεις του ΜΔΕ:
α)    Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e-Μορφές)
β)    Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας
γ)    Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη
Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του ανωτέρω ΠΜΣ καθορίζονται στην υπουργική απόφαση Β7/24875/16.4.07 (ΦΕΚ 624Β’). Το σχετικό ΦΕΚ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (www.uop.gr).

Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 ορίζεται στους δέκα (10) για κάθε κατεύθυνση.

Διάρκεια Προγράμματος

Το διδακτικό σκέλος του ΜΔΕ διαρκεί δύο (2) διδακτικά εξάμηνα και ακολουθείται από την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι μικρότερο των τριών μηνών και όχι μεγαλύτερο των έξι μηνών.

Υποβολή αιτήσεων και απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι να φοιτήσουν στο ΠΜΣ θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος σχετική αίτηση από 1 έως 25 Σεπτεμβρίου 2009 είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην εξής διεύθυνση:
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(υπόψη κας Βασιλικής Φλώρου)
Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη, 20100 Κόρινθος
Για να γίνει δεκτή μία αίτηση, θα πρέπει να έχει παραληφθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι τις 2.00 το μεσημέρι της 25ης Σεπτεμβρίου 2009.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Αίτηση