Διδακτορικές PDF Εκτύπωση

Οι διδακτορικές σπουδές του Τμήματος ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών

Κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ο αριθμός των υποψηφίων διδακτόρων που έχουν γίνει δεκτοί από το Τμήμα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα ερευνητικά πεδία της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής ανέρχεται στους 85.

Από την έναρξη της λειτουργίας του Τμήματος έχουν απονεμηθεί 40 διδακτορικοί τίτλοι σπουδών.


 

Προ - ανακοίνωση προκήρυξης διδακτορικών υποτροφιών ΑΕΙ