(09-09-2011) Συμπόσιο Κριτικής Παιδαγωγικής PDF Εκτύπωση

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο Δήμος Κορινθίων και το Paulo and Nita Freire Institution διοργανώνουν το Συμπόσιο Κριτικής Παιδαγωγικής στην Κόρινθο από 17 έως 21 Οκτωβρίου 2011. Πρόκειται για ένα σημαντικό γεγονός καθώς περί τους 100 κριτικούς παιδαγωγούς από διάφορες χώρες το κόσμου συναντώνται για θέματα κριτικής παιδείας. 

Παράλληλες δραστηριότητες του Συμποσίου:

Θεατρική παράσταση στο Θέατρο της πόλης (ανοικτή στο κοινό).

Παρουσίαση του βιβλίου της κας. Μ. Νικολακάκη (επιμ) με τίτλο «Η Κριτική Παιδαγωγική στο Νέο Μεσαίωνα», εκδ. Σιδέρης.

 

Οι παραπάνω παράλληλες δραστηριότητες θα γίνουν σε χώρο και μέρα που θα ανακοινωθεί.