(20-09-2017) Διεθνές Συνέδριο - Εκατονταετηρίδα Ρωσικής Επανάστασης: Σκέψεις για τον 21ο Αιώνα PDF Εκτύπωση

Διεθνές Συνέδριο

Εκατονταετηρίδα Ρωσικής Επανάστασης: Σκέψεις για τον 21ο Αιώνα 

Αναλυτικό πρόγραμμα συνεδρίου (PDF)