(11-03-2020) Αναστολή μαθημάτων Print
There are no translations available.

Με βάση το ΦΕΚ 1298/Β/10.03.20 και σχετική ενημέρωση της Πρυτανείας για προληπτικούς λόγους υγείας αναστέλλονται οι πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες του Τμήματος που προϋποθέτουν φυσική παρουσία.

Οι διοικητικές υπηρεσίες παραμένουν σε λειτουργία.

Τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις θα ανακοινωθούν στησυνέχεια.

Από τη Γραμματεία