(04-07-2018) Ημερίδα: Δυναμικές μορφές εκπαίδευσης πέρα από την τυπική εκπαίδευση στην Κορινθία. Απόπειρα αλληλογνωριμίας, ανατροφοδότησης, ενίσχυσης και δικτύωσης Print
There are no translations available.


 Πατήστε στην εικόνα για να δείτε λεπτομέρειες καθώς και το πρόγραμμα της ημερίδας