(30-10-2019) 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση» Εκτύπωση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Σας ενημερώνουμε ότι το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση» θα διεξαχθεί στην Κόρινθο στις 13 & 14 Δεκεμβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή και την υποβολή εργασιών υπάρχουν στον δικτυακό τόπο του Συνεδρίου http://eprl.korinthos.uop.gr/eloer2019