(23-12-2019) 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση" Print
There are no translations available.


 Η Ερευνητική Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), διοργάνωσε στην Κόρινθο, στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2019, το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση”.

Το Συνέδριο είχε μεγάλη επιτυχία, καθώς συμμετείχαν στις εργασίες του πάνω από 150 σύνεδροι, ακαδημαϊκοί από τα περισσότερα Πανεπιστήμια της χώρας, ερευνητές και εκπαιδευτικοί της πράξης. Επιπλέον, αποτέλεσε ένα ανοικτό φόρουμ συζήτησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συνέδρων, το οποίο προώθησε τον επιστημονικό διάλογο για σημαντικά αλλά ανοικτά ζητήματα σχετικά με τις εκπαιδευτικές τεχνολογίες 2ης γενιάς και το νέο εκπαιδευτικό πλαίσιο για τη μάθηση του 21ου αιώνα.

Στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση” παρουσιάστηκαν, μετά από κρίση, 47 πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες που αφορούν εμπειρικές μελέτες, αναπτυξιακά έργα και αναλύσεις σχετικά με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ανοικτών πόρων ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης στην τυπική εκπαίδευση και στη δια-βίου μάθηση. Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσης μία προσκεκλημένη ομιλία από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά Δημήτριο Σάμψων, ένα συμπόσιο (workshop) και μία στρογγυλή τράπεζα.

Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου που υιοθέτησαν το Συνέδριο συμβάλλοντας στο να αποτελέσει ένα πραγματικά Ανοικτό Συνέδριο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εγγραφή και η παρακολούθηση των εργασιών ήταν ελεύθερη, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες. Επιπλέον, ήταν ένα ‘οικολογικό’ συνέδριο, καθώς όλο το σχετικό υλικό (βιβλίο περιλήψεων, πρόγραμμα, βεβαιώσεις συμμετοχής) διανεμήθηκε ηλεκτρονικά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση, το πρόγραμμα εργασιών και τον Τόμο Περιλήψεων υπάρχουν στον δικτυακό τόπο του Συνεδρίου http://eprl.korinthos.uop.gr/eloer2019.


 Κατεβάστε το δελτίο τύπου